Välkommen till Maskinek AB

Maskinek AB är ett företag med med mer än 30 års erfarenhet inom träförädling. Vi har en kompetens och ett kunnande som är svåröverträffad. I företaget kombineras erfarenhet av svensk träförädling, med kompetens inom konstruktion, tillverkning, montage och driftsättning. Det gör att Maskinek AB till ett unikt företag inom träförädling. Ansvar hela vägen är vårt motto. Maskinek AB står för förnyelse inom träförädling. Vi har erfarenhet och resurser att konstruera komplexa maskiner p?era uppdrag. Maskinek AB MASKINEK AB SÄLJER OCH BYGGER MASKINER FÖR TRÄFÖRÄDLINGSINDUSTRIN

hyvleri

Välkommen till Maskinek AB

Vi tillgodoser träförädlingsindustrins behov av maskiner och
kringutrustning med hög teknikniv?som ger ökad konkurrenskraft.
Vi projekterar, tillverkar, renoverar, bygger om, monterar och
driftsätter maskiner och utrustningar för träförädlingsindustrin.
Från id?till färdig produkt.
replica watches
chanel replica
chanel replica sale
chanel replica sale
hublot replica uk